Maanviljelijän kustannuslaskuri

yMPYRa_2_animaatio

Maanviljelijän kustannuslaskuri on toimintolaskennan ja katetuottolaskennan hybridisovellus. Laskurin kohderyhmänä ovat maa- ja puutarhatalousyrittäjät sekä opiskelijat

Laskuri mahdollistaa mm. seuraavat asiat:

 1. Kasvinviljelylaskelmien teko 11 kasvia, tuotantokustannus
 2. Kasvihuonetuotantolaskelma 1 kpl, tuotantokustannus
 3. Maidontuotanto peruslaskelma (helppo)  tai tehotuotantolaskelma suurtiloille, tuotantokustannus
 4. Lihantuotanto peruslaskelma (helppo)  tai tehotuotantolaskelma suurtiloille, tuotantokustannus
 5. Koneen tuntihinta ja koneiden ketjutettu hintalaskelma
 6. Koneurakointihinnoittelu ja kannattavuus
 7. Sivuelinkeinot 2 erillistä laskelmaa
 8. Metsäelinkeinolaskelma
 9. Hinnoittelu ja tuotteistamislaskelma
 10. Jatkojalosteiden hinnoittelumahdollisuus
 11. Tulosennuste (kooste)
 12. Kuukausibudjetti
 13. Tulostase-ennuste.
 14. Nuoren viljelijän aloitustukilaskelman simulointimahdollisuus. (Ely-laskelma) (kurssin yhteydessä, ei ole mukana ohjeissa).
 15. Taimilaskuri, jolla voit laskea esim. tarvittavan mansikan taimien tai herukan taimien määrän ja laskea perustamiskustannuksen.
 16. Maatilan CO2-päästöjen määrän arviointi konetyöstä ja viljankuivauksesta.

Laskuri on ilmainen. Tehty Excelillä käytettäväksi. Ei sisällä makroja.

Ohjeet: Kustannuslaskentaohjeet

Mika Mujunen, Kuopio.