Kirjanpitolaskuri maatalouteen on Excel-sovellus.

Ohjelman kohderyhmänä ovat pienehköt maa- ja puutarhatalousyrittäjät sekä näiden alojen opiskelijat.

Ohjelma mahdollistaa mm. seuraavat asiat:

  1. Yhdenkertaisen kirjanpidon tekemisen MVL:n vaatimusten mukaisesti
  2. Alvin laskenta tilikaudelle tai halutulle ajanjaksolle
  3. Voit tiliöidä halutessasi. Jos tiliöit, syntyy tiliöintien yhteenveto
  4. Soveltuu myös digitaaliseen kirjanpitoon skaalautuvan tositenumeroinin takia
  5. Yksityistalouden kirjaus mahdollista
  6. Laskurin avulla saat tehtyä maatalouden kirjanpidon. Siirrät kirjanpidon arvot ohjelmasta Omaveroon. Ohjelma laskee tulot ja menot sekä alvin. Ohjelmalla voi laskea poistot rakennuksista ja koneista
  7. Ohjelma ei ota kantaa verolomakkeen nettovarallisuuden laskentaan. Ohjelma antaa siihen tarvittavia tietoja.
  8. Ohjelma soveltuu hyvin esim. maatalousalan kirjanpidon perusteiden opiskeluun ja harjoitteluun. Se soveltuu myös pienelle maatalous- ja puutarhayrittäjälle.

Ohjelma on ilmainen. Ei sisällä mainoksia yms. Ei sisällä makroja.

Ohjelmalla teet yhden tilikauden kirjanpidon. Tilikauden vaihtuessa tallenna eri nimelle, tyhjennä kirjaukset ja vaihda tilikausi.

Mika Mujunen, Kuopio.