Investoinnin kannattavuuslaskuri on Excel-sovellus.

Ohjelma soveltuu yrittäjäksi aikovalle ensimmäiseksi investoinnin kannattuuden selvittämisen työkaluksi.

Ohjelma mahdollistaa mm. seuraavat asiat:

 1. Investoinnin kannattavuuden laskeminen nykyarvomenetelmällä
  • Nykyarvomenetelmässä siirretään kaikki kustannukset ja tuotot nykyhetkeen ja verrataan niitä keskenään. Eli tässä menetelmässä tuotot ja kustannukset diskontataan investoinnin käyttöönotto-ajankohtaan. Investointi on kannattava jos tuottojen nykyarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin kustannusten nykyarvo.
  • Diskonttaus tarkoittaa eriaikaisten tuotto- tai kustannuserien tekeminen keskenään vertailukelpoisiksi (korkovaikutus huomioiden).

  • Laskelma voidaan tehdä myös niin, että lasketaan vuotuiset nettotulot ja lasketaan niiden nykyarvo, johon lisätään jäännösarvon nykyarvo. Tätä verrataan hankintamenoon. Tästä käytetään nimeä nettonykyarvomenetelmä.

   Eli: Nykyarvomenetelmällä eri vuosien tuotot tai kustannukset muutetaan (diskontataan) nykyarvoiksi (keskenään vertailukelpoisiksi) useimmiten investoinnin toteuttamisajankohtaan. Mikäli halutun korkokannan mukaan diskontattujen tuottojen nykyarvojen summa on suurempi kuin hankintakustannus, investoiminen kannattaa.

 2. Investoinnin kannattavuuden laskeminen annuiteettimenetelmällä
  • Annuiteettimenetelmässä investoinnin koron ja poiston summa on yhtä suuri joka vuosi. Investointi kannattaa, jos sen tuotto on vähintään yhtä suuri kuin annuiteetin ja muiden mahdollisten kustannusten, esim. vakuutuksen, summa. Annuiteettikertoimeen vaikuttavat haluttu korkokanta ja investoinnin kestovuodet.

Ohjelma on ilmainen. Ei sisällä mainoksia yms. Ei sisällä makroja. Kirjallinen ohje puuttuu. Ohjelman perusperiaatteet käydään kurssilla läpi.

Tarvittaessa konsultaatiota Mika Mujuselta. Ota yhteyttä yhteyslomakkeella.

Lataa Investoinnin kannattavuuslaskuri:  Investoinnin_kannattavuuslaskuri

Mika Mujunen, Kuopio.

Kustannuslaskurit_vihrea_net2